In beweging

‘In beweging’ – een mooi alternatief?

Op donderdagmiddag 3 mei jl. heeft bmitrainer het door haar ontwikkelde programma ‘In beweging’ voor het eerst naar buiten gebracht. Tijdens een reguliere bijeenkomst van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, district Rijnmond, werden de deelnemers door ons geïnformeerd over alle ins and outs van het programma ‘In beweging’, dat in hoofdzaak is bedoeld om in een tijdsbestek van 4 maanden, de deelnemers blijvend op weg te helpen naar een zelfgekozen doel. Van de aanwezigen – in meerderheid ex-oncologische patiënten met een hoofd-hals tumor – meldde circa 20% zich na afloop van de bijeenkomst aan voor deelname aan de eerste module.

De vraag naar het ‘waarom’ van het programma ‘In beweging’ doen wij in het hiernavolgende graag uit de doeken.

 Een mooi alternatief

Vanwege het ontbreken van een passend nazorgprogramma voor de hierboven beschreven doelgroep, heeft bmitrainer op verzoek van dr. A. Sewnaik, als oncoloog verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, een alternatief ontwikkeld, dat de naam ‘In beweging’ heeft gekregen. Met als belangrijkste kenmerk, dat een groep van maximaal 8 deelnemers per module, met dit programma in 4 maanden tijd, via lichte sportoefeningen, voedingsconsulten en mentale coaching, op weg wordt geholpen naar de individueel gestelde doelen. De vraag naar het ‘waarom’ laat zich daarbij beantwoorden als volgt. In een tijd waarin het geven of verkrijgen van oprechte aandacht steeds lastiger lijkt te worden (wie heeft het daarvoor níet te druk?), lijkt ook de groep van oncologische patiënten met een hoofd-hals tumor, de dupe te worden. Een specifiek op hen afgestemd programma blijkt uitsluitend vanuit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam te worden aangeboden. Bovendien is er in dat geval sprake van een aanbod-model: ‘take it or leave it’. Zie daar de belangrijkste redenen om het programma ‘In beweging’ te ontwikkelen. Het leveren van maatwerk, was ons eerste uitgangspunt. Via het coachings-onderdeel zal de vraag van de deelnemer centraal staan. Het uitvoeren van het programma in een inspirerende omgeving (waarbij men niet meer wordt geconfronteerd met de voor het ziekenhuis zo kenmerkende ‘witte jassen’) is een belangrijke tweede. In sportstudio KLUSC in Rotterdam-Schiebroek menen wij, zeker voor wat dat laatste punt betreft, een goede partner te hebben gevonden.

Mogelijk direct na de zomervakantie zal de eerste module van start gaan. Een module waarvan het tijdsbestek van in totaal vier maanden te overzien moet zijn. Met een workload van vier dagdelen op locatie en een programma waarmee structureel op eigen gelegenheid kan worden geoefend, bovendien een bijzonder aantrekkelijk alternatief, in vergelijking met het reguliere aanbod.

Kom in beweging!

Behoor jij niet tot de doelgroep, maar is er wel een reden om ‘In beweging’ te willen komen? Heb je bijvoorbeeld te maken met werkloosheid, zit je thuis vanwege langdurig ziekteverzuim of moet je bekennen dat je graag wat meer gedisciplineerd zou willen zijn? Wacht niet tot jou de oplossing daarvoor wordt aangereikt, maar kom in beweging. Iedereen kan zijn/ haar leven immers van betekenis laten zijn. Doe een wens, geloof er in, plan die reis en kom in beweging!

Mark en Machiel, de motivators van bmitrainer, zullen je graag vergezellen bij jouw reis.

Aanbevelen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Delen
Laat een reactie achter