“Fytaal” oud worden

Van afspraak naar afspraak, de ene deadline na de andere. We worden vandaag de dag overspoeld met zakelijke mailtjes en telefoontjes. De dagelijkse hectiek blijft op de loer liggen, vaak zelfs tot aan het thuisfront. De stress bouwt op en er is geen ontkomen meer aan.

Of lijkt dat alleen maar zo? Voor velen wellicht niet zo vanzelfsprekend als voor anderen, maar er moet een grens bewaakt worden. Als we ons niet bewust worden van de consequenties die een hoge werkdruk met zich meebrengt, laten we ons erdoor verpletteren.

Door alle aandacht te vestigen op het werk, vergeten we om een moment van ontspanning voor onszelf te creëren. Al is het maar een half uur lunchpauze, we zijn dan nog te vaak in ons hoofd bezig met werk ofwel andere zaken die veel energie vergen. De rust moet bewaard worden.

Naast het feit dat een gestructureerde dagindeling hier baat bij heeft, is het van essentieel belang om in beweging te blijven. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat lichamelijke inspanning een rustgevend effect heeft op het gemoedstoestand. Minstens zo belangrijk is het wetenschappelijke feit dat met behulp van een intensief sportprogramma het aantal verouderingscellen in het lichaam afneemt.

Met deze feiten in het achterhoofd hebben Mark de Groes en Machiel Kuijt het programma “Fytaal” ontwikkeld. Hierbij zet Mark zich in op het gebied van sport en beweging, terwijl Machiel zich richt op een dialoog op mentaal vlak.

Met “Fytaal” helpen wij jou om het fysieke en mentale te onderhouden en bewust te zijn dat de twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Je wordt uitgedaagd om structureel verantwoord om te gaan met je tijd.

Is dit het moment voor een omslag? Nu écht bewust en structureel te investeren in het creëren van de noodzakelijke balans in je fysieke en mentale toestand?

 Bij Fytaal sta jíj centraal

Aanbevelen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Delen
Laat een reactie achter